Οι Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες μας: Αργύριος Αργυριάδης

Αργύριος Αργυριάδης

Δικηγόρος "Α.Α. Αργυριάδης & Συνεργάτες"

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω - Φορολογικός Σύμβουλος στην Ελλάδα και Δικηγόρος (solicitor) στην Αγγλία και στην Ουαλία. Εργάστηκε ως νομικός σύβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών (2001-2004) και κατέχει τρία μεταπτυχιακά (Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου - University of London, Queen Mary – Centre of Commercial Law Studies - και Φορολογικό Δίκαιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Eίναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής και Πιστοποιημένος Διαχειριστής Αφερεγγυότητας στο Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, διαπιστευμένο μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Επίλυσης Διαφορών (ΗΠΑ) (Accredited Member International Academy of Dispute Resolution (USA) και πιστοποιημένο μέλος του Αγγλικού ADR Group (Accredited Member (UK)).

Ειδικεύεται σε υποθέσεις εμπορικού, φορολογικού και οικονομικού ποινικού δικαίου.

 
Οι συνεργάτες μας: ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ιδιωτικών και Δημοσίων φορέων, στοχεύει:

  • στη Συμβουλευτική Επενδύσεων, με την ένταξή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ),
  • στη Συμβουλευτική Οργάνωσης και Διοίκησης και Αναβάθμισης του Ανθρώπινου Δυναμικού
  • στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την παρακολούθηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
  • στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και διακρατικών προγραμμάτων, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν δράσεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τον Πολιτισμό, την Τεχνολογία, την Κατάρτιση, την Υγεία, το Περιβάλλον, την Εκπαίδευση και τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (NGOs) κλπ.
Οι συνεργάτες μας: Κ.Ε.Κ. ΑΝΕΛΙΞΙΣ

Κ.Ε.Κ. ΑΝΕΛΙΞΙΣ

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της κατάρτισης, στοχεύει

  • στην παροχή ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης
  • στην ενίσχυση παρεμβάσεων υπέρ του εργατικού δυναμικού και των ευπαθών κοινωνικά ομάδων

αναπτύσσοντας δεξιότητες μέσα από ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές λύσεις, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.