Τα Στελέχη μας

τα στελέχη μας: Στέφανος Μαμάκης

Στέφανος Εμμ. Μαμάκης

Οικονομολόγος Ph.D. - Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ Τάξης

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και είναι έγγαμος με δύο παιδιά.
_
Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών) και πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc.) στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών – Τμήμα Οικονομικών Σπουδών), ενώ το 2015 του απονεμήθηκε Διδακτορικό Δίπλωμα Οικονομικών (Ph.D.) από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών – Τμήμα Οικονομικών Σπουδών), με ειδικότερα πεδία επιστημονικού ενδιαφέροντος την Βιομηχανική Οργάνωση, την Θεωρία Παιγνίων και την Οικονομική της Εργασίας.
_
Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως οικονομικός και φοροτεχνικός σύμβουλος επιχειρήσεων. Κύριες ενασχολήσεις του αποτελούν η επίβλεψη λογιστηρίων εταιριών, η οικονομική και φοροτεχνική συμβουλευτική επιχειρήσεων, η μεσολάβηση στην διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων και αναδιάρθρωσης του δανεισμού τους και η εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων Αναδιάρθρωσης. Παράλληλα, υπηρετεί ως πραγματογνώμονας σε οικονομικά και λογιστικά ζητήματα στα Δικαστήρια Ηρακλείου με κύρια αντικείμενα του μεσολαβητήστη Διαδικασία Εξυγίανσης (αρθ. 99 επ. ΠτΚ), του εκκαθαριστή εταιριών, εκτιμητής της αξίας εταιριών και συμμετοχών και ελεγκτής σε Δημόσιους Οργανισμούς και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.
_
Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), κατέχει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος και Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ Τάξης και είναι Διαχειριστής Αφερεγγυότητας Β' βαθμίδας.

τα στελέχη μας: Χριστίνα Τζιράκη

Χριστίνα Γεωρ. Τζιράκη

Οικονομολόγος Β.Α. - Λογίστρια Φοροτεχνικός Α’ Τάξης

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και είναι έγγαμη με δύο παιδιά.

Φοίτησε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών) και είναι κάτοχος Βασικού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Business Administration - Β.Α.).

Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως φοροτεχνικός σύμβουλος επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην οργάνωση και λειτουργία μηχανογραφημένων λογιστηρίων. Κύριες ενασχολήσεις της αποτελούν η σύσταση και διακοπή κάθε νομικής φύσης επιχειρήσεων, η τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών φορολογικών βιβλίων, η κατάρτιση και αξιολόγηση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η εκκαθάριση μισθοδοσίας και η διαχείριση προσωπικού, η σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων και ο προληπτικός φορολογικός και ασφαλιστικός έλεγχος.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και κατέχει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος και Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ Τάξης.

τα στελέχη μας: Κλέρη Γαρεφαλάκη

Κλέρη Δημ. Γαρεφαλάκη

Οικονομολόγος - Λογίστρια Φοροτεχνικός Β’ Τάξης

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Είναι απόφοιτη του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πάντειου Πανεπιστημίου, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση στη «Λογιστική και Ελεγκτική» (ΠΜΣ), στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης.

Διαθέτει γνώσεις στην οικονομική καθώς και στη λογιστική και στη φοροτεχνική διαχείριση ιδιωτών και επιχειρήσεων. Κύριες ενασχολήσεις αποτελούν η σύσταση και διακοπή κάθε νομικής φύσης επιχειρήσεων, η τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών φορολογικών βιβλίων καθώς και η σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και κατέχει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος και Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ Τάξης.