Αρθρογραφία

Reception

Επιβολή Φόρου Διαμονής σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα

Με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016, επιβάλλεται Φόρος Διαμονής από την 01.01.2018 στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα.   Α. Σε ποια Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα επιβάλλεται ο Φόρος Διαμονής:   Επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου Φόρος Διαμονής σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα της περ. α. της παρ. […]

efka

Η Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν

Aπό 01.01.2017 εντάσσονται ως νέα κατηγορία ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ τα μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις αμοιβές που λαμβάνουν με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ.   Με τις διατάξεις της παρ.3, στοιχ. γ, δ και ε, του άρθρου 38, του ν.4387/2016 ορίζονται ότι: «3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού […]

Payroll Tax Preparation Services in Las Vegas

Η Υποχρέωση Καταβολής των Αποδοχών των Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα Αποκλειστικά σε Τραπεζικούς Λογαριασμούς και η Έκπτωση της Δαπάνης Μισθοδοσίας από τα Έσοδα των Επιχειρήσεων

Με την παράγραφο 10 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 και την κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού Κ.Υ.Α. 22528/430/2017, καθιερώνεται από 01.06.2017 η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών.   Ιστορικό: Ήδη από το 2010 γίνονται νομοθετικές προσπάθειες, ώστε η εξόφληση της μισθοδοσίας […]

adia-mitrotitas

Άδεια Μητρότητας & Ειδική Άδεια Προστασίας Μητρότητας

Προστασία μητρότητας όροι και προϋποθέσεις     1. ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ) από το ΙΚΑ Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι γυναίκες που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, δικαιούνται ανεξάρτητα από εθνικότητα, ιδιότητα (υπάλληλος ή εργάτρια), το χρόνο εργασίας στον εργοδότη τους, να λάβουν άδεια τοκετού και […]

unemployment

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας

  Τακτικό Επίδομα Ανεργίας , προϋποθέσεις , διάρκεια και λοιποί όροι.   ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση) και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ […]