Χρήσιμα Αρχεία

new-business

Οδηγός Ίδρυσης Επιχείρησης

Αναλυτικός οδηγός για τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να ιδρυθεί μια νέα – με προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης – επιχείρηση από το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Κρήτης σε μορφή pdf.   Το ΚΕΤΑ Κρήτης εκπόνησε ένα οδηγό, ο οποίος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στήριξης κάθε επίδοξου επιχειρηματία. Ο οδηγός αυτός προσεγγίζει και […]

elp

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ε.Λ.Π.

Υποδείγματα Ατομικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ν. 4308/2014 «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» σε αρχεία excel (.xlsx).   Με το άρθρο 16 του Ν. 4308/2014 «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» ορίζεται η υποχρέωση των οικονομικών οντοτήτων να καταρτίζουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο […]

katastatiko

Προ-τυποποιημένα Υποδείγματα Καταστατικών Εταιριών

Προ-τυποποιημένα υποδείγματα Καταστατικών Εταιρικών Μορφών ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ βάσει των με αριθμό 31637/2017 & 107766/2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σε word (.docx).   Με την Κοινή  Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 (ΦΕΚ Β’ 216/05-02-2013) εγκρίθηκε το ελάχιστο περιεχόμενο που […]